12:55:35 2019年04月14日资讯

2019-04-14 12:55:35

Theo dữ liệu mới nhất được công bố bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC), Các nhà đầu tư đã tăng vị thế dài của họ trong đồng đô la lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2015, Ngụ ý rằng niềm tin của thị trường trong nền kinh tế Mỹ cũng được cải thiện. Do đó, vẫn còn chỗ cho sự phục hồi của đồng đô la Mỹ muộn. Nhưng có nguy cơ vàng rơi.Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh