12:57:48 2019年04月14日资讯

2019-04-14 12:57:48

Các vị trí ETF vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Trust đã giảm hơn 20 tấn, Tổng vị trí giảm xuống còn 760,49 tấn. Một mức thấp mới trong năm tháng, cho thấy thị trường vẫn đang đặt cược rằng giá vàng sẽ thấp hơn trong ngắn hạn.

Vì vậy, với sự cải thiện gần đây trong tình cảm rủi ro, Vàng ròng dài có nguy cơ giảm thêm, và các nhà đầu tư cần hết sức chú ý.


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh