13:29:48 2019年04月14日资讯

2019-04-14 13:29:48

Việt Nam: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo giá hiện tại từ 2012 đến 2022 * (tính bằng tỷ đô la Mỹ)

GDP OF VN.pngĐặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh