15:30:53 2019年04月14日资讯

2019-04-14 15:30:53

Bộ trưởng Năng lượng Iran: Thị trường dầu mỏ rất mong manh do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Venezuela và tình hình ở Libya.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh