15:31:38 2019年04月14日资讯

2019-04-14 15:31:38

IMF kêu gọi các biện pháp giảm thiểu rủi ro kinh tế toàn cầu;

Sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 39 của Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Quốc tế tại Washington, IMF đã ban hành một thông cáo tuyên bố rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và rủi ro vẫn còn giảm;


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh