15:32:20 2019年04月14日资讯

2019-04-14 15:32:20

Theo báo cáo nội bộ thương mại, một số cổ đông của Facebook đã một lần nữa đề xuất thảo luận về vấn đề cho phép Zuckerberg từ chức chủ tịch và thay đổi cấu trúc công ty tại cuộc họp thường niên.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh