17:04:06 2019年04月14日资讯

2019-04-14 17:04:06

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Lidington: Các cuộc đàm phán với Đảng Lao động sẽ không kéo dài trong vài tháng và sẽ tiếp tục tiến tới vào tuần tới; Với Không có thời hạn cho các cuộc đàm phán của Đảng Lao động, nhưng các cuộc đàm phán không thể được phép trì hoãn; Hai bên cần hành động theo chính sách của liên minh hải quan; Chính phủ vẫn phản đối việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit.


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh