17:10:07 2019年04月14日资讯

2019-04-14 17:10:07

Hoa Kỳ một lần nữa yêu cầu điều khoản tỷ giá hối đoái được đưa vào các cuộc đàm phán mới giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ;

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Nuchin đã nói lại vào ngày 13 rằng,Trong các cuộc đàm phán thương mại với Nhật Bản, cần phải đưa ra một điều khoản tỷ giá hối đoái, nghiêm cấm khấu hao tiền tệ bằng cách can thiệp tỷ giá hối đoái; Ông tuyên bố rằng cuộc họp đầu tiên được tổ chức tại Washington vào ngày 15 và 16 "sẽ thảo luận về một loạt nội dung". Nhưng không có đề cập đến thời hạn đàm phán.

Nhật Bản dựa trên mức độ tự do chính sách có thể gây bất lợi cho những thay đổi mạnh mẽ trong tỷ giá hối đoái Yên Yên. Thể hiện sự phản đối đối với việc giới thiệu điều khoản này


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh