19:03:49 2019年04月14日资讯

2019-04-14 19:03:49
[Thống đốc ngân hàng trung ương Nga: Dự trữ quốc tế của Nga đã thiết lập đủ an ninh cho quy mô của nợ quốc gia] Thống đốc ngân hàng trung ương Nga Nabiulina nói với truyền thông ở Washington trong cuộc họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho các nền kinh tế khác nhau và Các yếu tố phi kinh tế, ngân hàng trung ương Nga đã nỗ lực đa dạng hóa cơ cấu dự trữ quốc tế và dự trữ quốc tế hiện đã vượt quá quy mô nợ quốc gia, cho thấy Nga đã thiết lập đủ dự trữ an ninh tài chính.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh