20:52:58 2019年04月14日资讯

2019-04-14 20:52:58

Thăm dò ý kiến: Nếu cuộc tổng tuyển cử được tổ chức ngay bây giờ, lãnh đạo đảng Lao động Corbin sẽ trở thành thủ tướng mới của Vương quốc Anh; Vào ngày 13 tháng 4, "Chủ nhật điện báo" của Anh đã công bố một cuộc thăm dò mới. Kết quả cho thấy, nếu cuộc bầu cử Thủ tướng Chính phủ được tổ chức ngay bây giờ, Lãnh đạo đảng Lao động Corbin sẽ thay thế Teresa May làm thủ tướng mới của Anh;


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh