20:54:47 2019年04月14日资讯

2019-04-14 20:54:47

Truyền thông nước ngoài: Người dân Venezuela bị lạm phát và thiếu hụt hàng hóa, Các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ chỉ làm nặng thêm sự đau khổ của họ và sẽ không giúp giải quyết khủng hoảng.


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh