06:07:17 2019年04月15日资讯

2019-04-15 06:07:17
Theo CME "Theo dõi liên bang": xác suất Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất ở mức 2,25% -2,5% trong tháng 6 năm nay là 89,6%, xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 10,4%, xác suất duy trì lãi suất trong khoảng thời gian này trong tháng 9 là 78,8%, giảm lãi suất 25 Xác suất của điểm cơ bản và giảm 50 điểm cơ bản lần lượt là 19,7% và 1,5%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh