06:24:56 2019年04月15日资讯

2019-04-15 06:24:56
[Nghiên cứu: chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định và liên tục] Do các dữ liệu vi mô gần đây bao gồm phúc lợi xã hội, sản xuất PMI và sản xuất điện đốt than, tất cả đều có dấu hiệu ổn định kinh tế, vì vậy họ lo ngại rằng chính sách có thể bị thắt chặt. Dự kiến sẽ bắt đầu nóng lên. Tuy nhiên, xem xét nhiều yếu tố một cách toàn diện, từ quan điểm hiện tại, thực sự lạc quan về khía cạnh kinh tế, nhưng các nền tảng kinh tế không đủ để làm cho giai điệu chung của chính sách nới lỏng "bước vào phanh". Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định và liên tục.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh