07:04:20 2019年04月15日资讯

2019-04-15 07:04:20
Giám đốc điều hành Tesla (TSLA.O) Elon Musk: Việc sản xuất pin nội địa lớn của Powerwall hiện đang phát triển nhanh chóng. Tesla đã thiếu pin vào năm ngoái, vì vậy chúng tôi phải thay thế tất cả các dây chuyền sản xuất để sản xuất pin cho xe, điều đó có nghĩa là việc sản xuất của Powerwall phụ thuộc vào các nguồn lực còn lại.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh