07:04:42 2019年04月15日资讯

2019-04-15 07:04:42
Khảo sát của Deloitte: Tỷ lệ CFO gây thiệt hại dài hạn từ Brexit dự kiến sẽ tăng từ 78% trong quý trước lên 81%, cao nhất kể từ cuộc khảo sát.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh