08:10:00 2019年04月15日资讯

2019-04-15 08:10:00
[Mở cửa thị trường chứng khoán] Chỉ số ASX200 của Úc mở ở mức 2,20 điểm (Thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai), hoặc 0,04%, lên 6601,30 điểm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh