08:46:56 2019年04月15日资讯

2019-04-15 08:46:56
[Tin tức] Citigroup đã nâng xếp hạng của Tencent lên mức ưu tiên mới, với giá mục tiêu tăng từ 430 đô la Hồng Kông lên 453 đô la Hồng Kông, cao hơn 15% so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh