09:00:58 2019年04月15日资讯

2019-04-15 09:00:58
[Mở cửa thị trường chứng khoán] Chỉ số có trọng số của Đài Loan tăng 67,46 điểm (Thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai), tương đương 0,62%, lên 10.872,76 điểm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh