09:13:13 2019年04月15日资讯

2019-04-15 09:13:13
[Thị trường] Thị trường trái phiếu liên ngân hàng của Trung Quốc Lợi suất trái phiếu hoạt động 10 năm thuộc sở hữu nhà nước tăng 4 điểm cơ bản (BP) lúc đầu, bị ảnh hưởng bởi hiệu suất dữ liệu tài chính kém vào thứ Sáu.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh