09:21:00 2019年04月15日资讯

2019-04-15 09:21:00
[Mở cửa thị trường chứng khoán]
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mở tại 210,09 điểm (Thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai), tăng 0,70% lên 30.119,85 điểm;
Chỉ số Hang Seng China Enterprises mở tại 98,92 điểm (Thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai), tăng 0,85% lên 11758,76 điểm;
Chỉ số Hang Seng Red Chip tăng 25,19 điểm (Thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai), tương đương 0,54%, lên 4,708,88 điểm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh