10:55:29 2019年04月15日资讯

2019-04-15 10:55:29

HSBC: Tốc độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ dự kiến sẽ trở lại mức tăng trưởng tiềm năng 7% trong nửa cuối năm. Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Ấn Độ có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trước giữa năm 2019.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh