13:10:01 2019年04月15日资讯

2019-04-15 13:10:01
Nakao, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á: Mặc dù tình hình thương mại toàn cầu đang căng thẳng, nền kinh tế châu Á đang phát triển vững chắc.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh