13:24:45 2019年04月15日资讯

2019-04-15 13:24:45
Trợ lý đặc biệt của Guo Taiming, Hu Guohui trả lời: Chủ tịch Foxconn Guo Taiming sẽ không từ chức trong vài tháng tới.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh