13:32:14 2019年04月15日资讯

2019-04-15 13:32:14
[Đóng cửa thị trường chứng khoán] Chỉ số trọng số Đài Loan đóng cửa ở mức 70,30 điểm (thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (thứ hai), tương đương 0,65%, đạt 10875,60 điểm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh