12:32:17 2019年04月15日资讯

2019-04-15 12:32:17

Vì BREXIT, các vị trí tuyển dụng ngành tài chính London đã bị cắt giảm hơn một nửa trong hai năm;

Theo khảo sát của Morgan McKinley, niềm tin kinh doanh đã bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn của BREXIT và số lượng vị trí tuyển dụng trong ngành tài chính của London đã giảm một nửa trong hai năm.

Theo khảo sát của công ty tuyển dụng, số lượng vị trí tuyển dụng trong ngành dịch vụ tài chính ở London và số người tìm việc trong lĩnh vực tài chính đều giảm hơn một nửa trong hai năm qua, 

mặc dù hai chỉ số này đã tăng nhẹ trong quý 1 năm 2018;


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh