14:02:30 2019年04月15日资讯

2019-04-15 14:02:30
[Đóng cửa thị trường chứng khoán] Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở mức 298,94 điểm (Thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai), tăng 1,37% lên 22.169,50 điểm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh