14:20:00 2019年04月15日资讯

2019-04-15 14:20:00
[Đóng cửa thị trường chứng khoán] Chỉ số ASX200 của Úc đóng cửa tăng 0,10 điểm (Thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai), hoặc tăng 0,00%, lên 6501,40 điểm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh