14:32:30 2019年04月15日资讯

2019-04-15 14:32:30
[Đóng cửa thị trường chứng khoán] Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa ở mức 9,43 điểm (thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (thứ Hai), tương đương 0,42%, đạt 2.224,88 điểm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh