14:14:32 2019年04月15日资讯

2019-04-15 14:14:32

1. Dữ liệu tổng thể là nhẹ ngày hôm nay, vì vậy bạn có thể chú ý đến chỉ số sản xuất của New York Fed.

Nhìn chung, thị trường gần đây rất quan tâm đến dữ liệu sản xuất, và các nhà đầu tư cần hết sức chú ý.


2. Đồng thời, bạn cũng có thể chú ý đến dữ liệu bán nhà hiện có ở Canada. Bởi vì Canada và Úc nhạy cảm hơn với thị trường bất động sản, Dữ liệu hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2018.

Đồng thời, dữ liệu kinh tế gần đây ở Canada còn yếu. Thị trường đang làm nóng kỳ vọng để Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất, vì vậy nếu dữ liệu được cải thiện, nó có thể hỗ trợ đồng đô la Canada một cách thích hợp.Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh