15:41:08 2019年04月15日资讯

2019-04-15 15:41:08
[Giá] GBP / USD GBP / USD đã tăng lên mức cao hàng ngày là 1.3106, trong khi mức kháng cự cho thấy mức trung bình di chuyển là 1.3126 vào ngày 21.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh