16:01:37 2019年04月15日资讯

2019-04-15 16:01:37
Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME): dự trữ đồng giảm 675 tấn, dự trữ nhôm giảm 7.525 tấn, dự trữ kẽm tăng 3.925 tấn, dự trữ niken giảm 1.158 tấn, tồn kho thiếc tăng 45 tấn và tồn kho chì giảm 700 tấn.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh