16:10:30 2019年04月15日资讯

2019-04-15 16:10:30
[Đóng cửa thị trường chứng khoán]
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa giảm 99,04 điểm (Thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai), giảm 0,33% xuống 29.810,72 điểm;
Chỉ số Hang Seng China Enterprises đóng cửa giảm 27,98 điểm (thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (thứ Hai), giảm 0,24% xuống 11631,86 điểm;
Chỉ số Hang Seng Red Chip đóng cửa giảm 3,97 điểm (Thứ Hai) vào ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai), giảm 0,08% xuống 4,769,72 điểm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh