16:12:17 2019年04月15日资讯

2019-04-15 16:12:17
Tính đến 16:11, hạn ngạch hàng ngày của Hong Kong Stock Connect (Thượng Hải) là 42 tỷ nhân dân tệ, còn lại 40,758 tỷ nhân dân tệ, chứng khoán Hồng Kông thông qua hạn ngạch hàng ngày là 42,656 tỷ nhân dân tệ. Dòng vốn ròng của Hong Kong Stock Connect (Thượng Hải) là 1,142 tỷ, dòng ròng của chứng khoán Hồng Kông (sâu) là 344 triệu nhân dân tệ, và dòng vốn vào miền nam là 1,486 tỷ nhân dân tệ.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh