17:40:41 2019年04月15日资讯

2019-04-15 17:40:41
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc: Tỷ giá nhân dân tệ hiện tại nhìn chung ổn định, thị trường tài chính dự kiến sẽ được cải thiện và khả năng đối phó với các cú sốc bên ngoài được tăng cường.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh