16:42:45 2019年04月15日资讯

2019-04-15 16:42:45

Bộ trưởng Tài chính Nga West Lunov: Nếu bạn ngừng sản xuất, giá dầu có thể giảm xuống 40 đô la hoặc ít hơn mỗi thùng. Lên đến một năm. Hiện tại không có quyết định về hướng của thỏa thuận giảm sản xuất.

Hiện vẫn chưa rõ liệu OPEC có hài lòng với việc ngừng cắt giảm sản xuất hay không.


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh