18:25:51 2019年04月15日资讯

2019-04-15 18:25:51
Chủ tịch Tập đoàn Volkswagen (Trung Quốc): Volkswagen sẽ cung cấp thông tin cập nhật về các cuộc đàm phán liên doanh của Trung Quốc tại các nhà máy trong vài tháng tới.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh