18:45:43 2019年04月15日资讯

2019-04-15 18:45:43
Bộ Dầu mỏ Iraq tuyên bố Bộ Dầu mỏ Iraq sẽ xây dựng một nhà máy lọc dầu đầu tư với công suất 150.000 thùng mỗi ngày tại Kirkuk.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh