18:55:40 2019年04月15日资讯

2019-04-15 18:55:40
Tin tức thị trường: Công ty dầu mỏ Rosneft của Nga đã kéo dài thời gian bảo trì tại Nhà máy lọc dầu Tuapse ở Nga.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh