19:03:44 2019年04月15日资讯

2019-04-15 19:03:44
Tin tức thị trường: Ngân hàng trung ương của Kazakhstan đã cắt giảm lãi suất chính xuống 9%, sau khi kỳ vọng lãi suất chính của nó là 9,25%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh