19:07:30 2019年04月15日资讯

2019-04-15 19:07:30
Fitch: Tại Úc, Canada, Na Uy, Thụy Điển và các quốc gia khác, tốc độ tăng trưởng của thị trường bất động sản đang chậm lại, nợ hộ gia đình cao và rủi ro mà các ngân hàng tại các quốc gia này cũng phải đối mặt.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh