19:56:31 2019年04月15日资讯

2019-04-15 19:56:31
[Báo cáo] Truyền thông Nhật Bản cho biết chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ tổ chức buổi tư vấn đầu tiên về các cuộc đàm phán thương mại mới tại Washington, DC vào chiều ngày 15, để mở các cuộc đàm phán chính thức về thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm công nghiệp. Ngoài thuế quan, mức độ mà điều này sẽ được đề cập trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và quy định là trọng tâm của sự kiện này.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh