20:00:27 2019年04月15日资讯

2019-04-15 20:00:27
Citigroup (CN): Lợi nhuận ròng thuộc về các ngân hàng trong quý đầu tiên là 4,71 tỷ đô la, so với 4,62 tỷ đô la cùng kỳ năm ngoái và kỳ vọng thị trường là 4,253 tỷ đô la.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh