2019-08-13 18:08:55 Thông tin

2019-08-13 18:08:55 Thông tin
Nhà phân tích ngân hàng Hà Lan Georgette Boele: lợi suất trái phiếu và thị trường chứng khoán sụt giảm là những lý do chính cho sự gia tăng của vàng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh