2019-08-13 18:49:10 Thông tin

2019-08-13 18:49:10 Thông tin
[Thị trường] Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ bị thu hẹp, tương lai Nasdaq giảm 0,2%, tương lai của Dow và S & P 500 tương lai giảm 0,1%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh