2019-08-13 19:03:46 Thông tin

2019-08-13 19:03:46 Thông tin
Deutsche Bank: Giá dầu thô Brent dự kiến sẽ giảm 5 USD xuống còn 65 USD / thùng vào cuối năm 2019.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh