2019-08-13 19:32:42 Thông tin

2019-08-13 19:32:42 Thông tin
Antje Praefcke, chiến lược gia tại Deutsche Bank, phản ứng của các thị trường khác đối với kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ ở Argentina là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong tình trạng căng thẳng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh