2019-08-13 19:36:55 Thông tin

2019-08-13 19:36:55 Thông tin
Công ty nghiên cứu thị trường IHS MarkIT: Hoán đổi tín dụng mặc định 5 năm (CDS) của Argentina đã tăng lên 2.16 điểm kể từ cuối ngày thứ Hai, cho thấy mặc định nợ của Argentina là hơn 72%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh