2019-08-13 19:41:24 Thông tin

2019-08-13 19:41:24 Thông tin
Ngân hàng quốc tế Hà Lan:
Đồng yên đang được hưởng lợi từ sự ác cảm rủi ro gia tăng và việc cắt giảm lãi suất của Fed. Dự kiến USD / JPY sẽ giảm xuống còn 103 hoặc thậm chí 102 mức vào cuối năm nay.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh