2019-08-13 18:47:43 Thông tin

2019-08-13 18:47:43 Thông tin

Quan điểm:

Vì cả USD và EUR đều chịu áp lực bởi những tin xấu khác nhau, EURUSD vẫn nằm trong phạm vi kể từ hai tuần qua. Hiện tại, các yếu tố có thể khiến EURUSD tăng hoặc giảm là:

1. Dữ liệu CPI của Mỹ tốt hơn nhiều so với dự kiến

2. Các vấn đề chính trị của Ý

3. Tình hình thương mại Trung-Mỹ

Dữ liệu kinh tế khác tạm thời không thể thúc đẩy xu hướng EURUSD.

image.png

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh