2019-08-13 19:50:53 Thông tin

2019-08-13 19:50:53 Thông tin
Nicola Nobile, chuyên gia kinh tế tại Viện nghiên cứu kinh tế Oxford: dự kiến Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ hành động vào tháng 9. Dữ liệu ZEW kém ở Đức và Eurozone nhấn mạnh sự không chắc chắn tiếp tục trên thị trường, cho thấy sự phục hồi tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm 2019. Nó vẫn chưa xuất hiện. Nếu tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi, cùng với dữ liệu lạm phát yếu, nó sẽ kích hoạt phản ứng chính sách từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Dự kiến ECB sẽ trả lời tại cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh